Καλωσήρθατε στον κόσμο του GIM brand!

Καλωσήρθατε στον κόσμο του GIM brand!

MENU
30.09.2022

Με ποια κριτήρια θα επιλέξουμε το σχολείο που θα γράψουμε το παιδί μας;

Ας δούμε μερικά από τα κριτήρια επιλογής που θα πρέπει ο γονιός να λάβει υπόψη του πριν επιλέξει το σχολείο που θα φοιτήσει το παιδί του

Γνωρίζοντας πόσο σημαντικά είναι τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού και πόσο καθοριστικό ρόλο για το μέλλον του παίζει το περιβάλλον στο οποίο θα μεγαλώσει, τα βιώματα που θα έχει και τα μηνύματα που θα πάρει, καταλαβαίνει κανείς πόσο κρίσιμη και σοβαρή είναι για τον κάθε γονιό η επιλογή του χώρου και των ανθρώπων στα χέρια των οποίων θα εμπιστευτεί το παιδί του, ξεκινώντας από το Νηπιαγωγείο.

Ας δούμε μερικά από τα κριτήρια επιλογής που θα πρέπει ο γονιός να λάβει υπόψη του πριν επιλέξει το σχολείο που θα φοιτήσει το παιδί του:

α) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Ολοκληρωμένος κύκλος φοίτησης από το προνήπιο μέχρι την τελευταία τάξη του Λυκείου και το Ι.Β., με διαταξιακή και διαβαθμιακή συνέχεια προγραμμάτων σπουδών, που διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από τάξη σε τάξη και από βαθμίδα σε βαθμίδα.

Ισορροπημένος εκπαιδευτικός σχεδιασμός με δραστηριότητες εντός και εκτός αίθουσας.

Πρόγραμμα διδασκαλίας με επίκεντρο το μαθητή, συνεχώς εξελισσόμενο και διαρκώς εμπλουτισμένο με έμφαση στο βιωματικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

Πλούσιο και σωστά επιλεγμένο παιδαγωγικό υλικό που προωθεί τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης.

Έγκαιρος εντοπισμός μαθησιακών δυσκολιών και δυνατότητα παρέμβασης μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Διδακτική μεθοδολογία με στόχο την ολοκλήρωση της μάθησης στο σχολείο και αποτέλεσμα το «λιγότερο διάβασμα» στο σπίτι.

Διαδικασίες ελέγχου εμπέδωσης της γνώσης και ανατροφοδότησης.

Πρόγραμμα εκμάθησης Ξένων Γλωσσών και διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικών γλωσσομάθειας μέσα από το σχολικό περιβάλλον.

Επιλογή των καλύτερων πρακτικών για τη διδακτική γνωστικών αντικειμένων με Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση.

Εμπλουτισμός και παραγωγή ψηφιακού υλικού, ανάλογα με την ηλικία και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Έμφαση στη Φυσική Αγωγή και τη «δια βίου» άθληση.

Εφαρμογή καινοτόμων επιστημονικών προγραμμάτων με έμφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και την καλλιέργεια ποικίλων αρχών, αξιών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων απαραίτητων για τον πολίτη του 21ου αιώνα.

 

πηγή: https://www.protothema.gr

Περισσότερα Άρθρα

+210 4832684